I najmlađi članovi kluba su aktivni, ali pod nadzorom