I z b o r n i k :

Kontakt:
Dekanići 10
tel/fax:
01/ 38 85 495
e-mail

Kontakt: admin


Ukratko o klubu

Teniski klub „Prečko“ Zagreb je neprofitna sportska udruga građana registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu.

Klub je osnovan 1983. god. kao dio Sportskog društva „Prečko“, a 1990. god. počinje sa samostalnim radom. Klub djeluje u cilju promicanja, razvitka i unapređenja tenisa u gradu Zagrebu.

Osnovne djelatnosti kluba su:
- organiziranje i provođenje redovitih sustavnih treninga članova kluba radi priprema za natjecanja;
- organiziranje prvenstvenih i prijateljskih natjecanja te sudjelovanje na njima;
- poduka i trening djece, mladeži i rekreativaca;
- upravljanje sportskim objektima kojih je klub vlasnik ili korisnik;
- poduzimanje mjera i stvaranje uvjeta za unaprijeđenje stručnog rada;
- izgradnja sportskih i drugih rekreacijskih sadržaja na prostorima kluba.

Obzirom da je klub smješten u neposrednoj blizini osnovne škole „Prečko“, jedan od osnovnih ciljeva kluba je animiranje što većeg broja osnovnoškolske djece i njihovo uključivanje u sportske aktivnosti kluba. Za to je posebno zadužena klupska teniska škola, koja u tu svrhu koristi besplatne termine igranja s djecom u jutarnjim i poslijepodnevnim satima.

Odredbama Statuta kluba regulirane su sve djelatnosti kluba, unutarnji ustroj, način izbora i odlučivanja i ostalo.

Skupštinu kluba, najviše tijelo koje upravlja klubom, čine svi punoljetni članovi kluba. Skupština zasjeda najmanje jednom godišnje, a svake četiri godine bira Upravu kluba i njena tijela upravljanja. Posljednja izborna Skupština održana je u listopadu 2011. godine.


Powered © 2009-2016 Teniski klub Prečko | Design by D. P.